Fond na podporu umenia

17.12.2020

V roku 2020 som ako fyzická osoba - jednotlivec podal žiadosť o poskytnutie štipendia z Fondu na podporu umenia v roku 2020. Vypracoval som projekt v rámci Mimoriadnej výzvy č.2/2020, podprogramu 1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež. Názov môjho projektu je Miško Motovidlo - to som asi ja.  Cieľom projektu je vytvorenie literárneho diela pre deti a mládež, ktoré po skončení predložím vo forme rukopisu v slovenskom jazyku. Na uskutočnenie projektu som získal 2.500 eur. 

Vytvorením rukopisu rozprávkovej knižky chcem tak zúročiť dlhoročné skúsenosti ako autora s prácou s deťmi pri vytváraní autorských literárnych textov. 

O čom bude moja kniha pre deti? O úsmevných príbehoch chlapca. Teda vlastne príbehy Miška, ktorý rád veci motá, pomotá až zamotá. Ako sa pritom cíti, keď bojuje sám zo sebou aj okolím. Rukopis bude obsahovať úsmevné príbehy, ktoré budú deťom blízke, nakoľko vo svojom  každodennom živote zápasia s podobnými problémami. Po prečítaní príbehov, v závere rukopisu bude niekoľko príbehov spracovaných do jednej literárnej predlohy na divadelné spracovanie a uvedenie na javisko. Rovnako jednoduchý návod pre deti, rodičov a dospelých ako z jednotlivých príbehov vypracovať takýto divadelný scenár. 

Ak by ste chceli aspoň trochu "nasiaknuť" Miškovými príbehmi, stačí si pozrieť moju stránku divadelných hier a tam nájdete rozprávku pod názvom MOTOVIDLO.

Toľko o mojom projekte. Držte mi palce, aby sa mi podarilo rukopis pripraviť a ešte v roku 2021 knižku vydať.

V tejto časti mojej internetovej stránky budem zverejňovať, ako sa mi postupne darí napĺňať ciele projektu.

Váš Andrej.