Divadelné texty pre detské súbory


Milí divadelníci, sympatizanti divadla.   

Divadelné texty, príbehy pre deti, sú uvádzané kompletne. K dnešnému dňu ich je 34. A pripravujem ďalšie.

Niektoré z príbehov sú špecifické tým, že vzhliadnutím predstavenia deti nadobudnú nové poznatky (I. stupeň ZŠ), napr. Rybník na okraji lesa alebo v predstaveniach pre II. stupeň sa rieši niektorý z problémov, ktorý je deťom blízky.

Takmer všetky z uvedených hier boli s deťmi naštudované alebo texty boli obsahom cvičení v rámci záujmovej činnosti. Deti častokrát boli námetom, aktívne sa podieľali na tvorbe predstavení.

V prípade, že sa rozhodnete inscenovať niektorý z textov, ozvite sa mi. Rád sa s Vami zoznámim a prípadne pomôžem pri úprave textu predlohy, naštudovaní. Rád Vám pomôžem.

Kratšie príbehy sú  určené skôr pre deti I. stupňa, ale môžu ich nacvičiť aj staršie deti.

Ak texty využijete na prácu s deťmi a v rámci aktivít vzniknú napríklad obrázky alebo fotky z predstavenia a súhlasíte z ich uverejnením, rád ich umiestnim k hre. 

S úctou a pozdravom Andrej.

Babská bunka

11.11.2021

Hra o priateľstve štyroch (takmer) nerozlučných dievčat a živote v ňom.

Krajina bábok

13.08.2021

Príbeh Klaudii a jej bábky (Elisy), ktoré si prestávajú rozumieť. Elisa zoberie pomocou sluhu Klaudiu do Krajiny bábok.

Dva úsmevné, skôr poviedkové príbehy pre jedného, dvoch hercov, z ktorých jeden má "dar reči".

Príbeh dvoch dievčat, ktoré sa prvýkrát stretli. A aby neboli samé, pridalo sa k nim viditeľno-neviditeľný duch, ktorý nechce byť sám.

Niekoľko dní

08.04.2021

Päť dievčat, priateliek, ktoré si už pomaly nemajú čo povedať. Kristy, ktorá sa snaží pomôcť mame a ocitá sa v neľahkej situácii. Traja chalani, ktorým Kristy dlhuje peniaze a oni ich chcú späť.

PÍSKAN

26.03.2021

Hra o Kvetke, empatickom, dospievajúcom dievčati so svojimi problémami.

Krátky, úsmevný príbeh o tom, ako sa anjeli s čertmi nemusia a môžu, ako sa nemôžu a na Vianoce musia kamarátiť. Aby mali ľudia radosť.

Príbeh stromčeka, ktorý túži stať sa vianočným stromčekom. Rozdávať deťom úsmev a radosť na Vianoce.

100 euro

29.12.2019

Príbeh štyroch priateliek, triednej učiteľky a stratených 100 euro.

Príbeh Lucie, ktorá dostala od starých rodičov ako dar opustený dom na okraji mesta aj s jeho obyvateľmi.

Úsmevný príbeh o pekle a čertoch v ňom, ktorým vyhasína v kotli. Lebo sú ták leniví, že sa nevládzu ani pohnúť. Zároveň im do pekla padne človek. Nečakaná návšteva, navyše bez slaniny, ktorú čerti majú radi. Ako to skončí, dočítate sa.

Kontakt:

Email: opaleny.andrej@gmail.com                                                                                                            Tel: 0948332137