Divadelné texty pre detské súbory


Milí divadelníci, sympatizanti divadla.

Divadelné texty, príbehy pre deti a žiakov, sú uvádzané kompletne. K dnešnému dňu ich je 36. Pre žiakov I. stupňa - 23; pre žiakov II. stupňa - 12 a pre žiakov 15+ - 1. A pripravujem ďalšie.

Niektoré z príbehov sú špecifické tým, že vzhliadnutím predstavenia deti nadobudnú nové poznatky (I. stupeň ZŠ), napr. Rybník na okraji lesa alebo v predstaveniach pre II. stupeň a žiakov 15+ sa rieši niektorý z problémov, ktorý je im blízky.

Takmer všetky z uvedených hier boli s deťmi a žiakmi naštudované alebo texty boli obsahom cvičení v rámci záujmovej činnosti. Deti a žiaci boli častokrát námetom, aktívne sa podieľali na tvorbe predstavení.

V prípade, že sa rozhodnete inscenovať niektorý z textov, ozvite sa mi. Rád sa s Vami zoznámim a prípadne pomôžem pri úprave textu predlohy, naštudovaní. Rád Vám pomôžem.

Kratšie príbehy sú určené skôr pre deti I. stupňa, ale môžu ich nacvičiť aj staršie deti. Niektoré z hier pre žiakov II. stupňa môžu naštudovať starší žiaci 15+ alebo opačne.

Ak texty využijete na prácu s deťmi a v rámci aktivít vzniknú napríklad obrázky alebo fotky z predstavenia a súhlasíte z ich uverejnením, rád ich umiestnim k hre.

S úctou a pozdravom Andrej.

Babská bunka

11.11.2021

Hra o priateľstve štyroch (takmer) nerozlučných dievčat a živote v ňom.

Krajina bábok

13.08.2021

Príbeh Klaudii a jej bábky (Elisy), ktoré si prestávajú rozumieť. Elisa zoberie pomocou sluhu Klaudiu do Krajiny bábok.

Dva úsmevné, skôr poviedkové príbehy pre jedného, dvoch hercov, z ktorých jeden má "dar reči".

Príbeh dvoch dievčat, ktoré sa prvýkrát stretli. A aby neboli samé, pridalo sa k nim viditeľno-neviditeľný duch, ktorý nechce byť sám.

Niekoľko dní

08.04.2021

Päť dievčat, priateliek, ktoré si už pomaly nemajú čo povedať. Kristy, ktorá sa snaží pomôcť mame a ocitá sa v neľahkej situácii. Traja chalani, ktorým Kristy dlhuje peniaze a oni ich chcú späť.

PÍSKAN

26.03.2021

Hra o Kvetke, empatickom, dospievajúcom dievčati so svojimi problémami.

Krátky, úsmevný príbeh o tom, ako sa anjeli s čertmi nemusia a môžu, ako sa nemôžu a na Vianoce musia kamarátiť. Aby mali ľudia radosť.

Príbeh stromčeka, ktorý túži stať sa vianočným stromčekom. Rozdávať deťom úsmev a radosť na Vianoce.

100 euro

29.12.2019

Príbeh štyroch priateliek, triednej učiteľky a stratených 100 euro.

Príbeh Lucie, ktorá dostala od starých rodičov ako dar opustený dom na okraji mesta aj s jeho obyvateľmi.

Úsmevný príbeh o pekle a čertoch v ňom, ktorým vyhasína v kotli. Lebo sú ták leniví, že sa nevládzu ani pohnúť. Zároveň im do pekla padne človek. Nečakaná návšteva, navyše bez slaniny, ktorú čerti majú radi. Ako to skončí, dočítate sa.

Kontakt:

Email: opaleny.andrej@gmail.com                                                                                                            Tel: 0948332137