Dramatické texty

poetické a prozaické


Milí divadelníci, sympatizanti divadla.

Dramatické texty, poetické a prozaické, sú uvádzané kompletne. Pokiaľ nie je v úvode uvedené inak.

Budem rád ak Vám uvedený text bude inšpiráciou vo Vašej tvorbe, prípadne, ak sa ho rozhodnete prezentovať v prednese, tvorbe predstavenia. 

V prípade využitia dramatického textu a jeho prezentácii akoukoľvek formou, kontaktujte ma prosím. Rád sa s Vami zoznámim a prípadne pomôžem pri úprave textu predlohy, naštudovaní.

S úctou a pozdravom Andrej.


Sme a som

03.01.2019

Poviedka o osobnej slobode a pocitoch z nej.

Jar

02.01.2019

Poviedka o starom otcovi, dcére a chlapcovi.

Andrea mu pozrela do očí. Takmer okamžite si uvedomila, že to nebolo... to najsprávnejšie.

Kontakt:

Email: opaleny.andrej@gmail.com                                                                                                            Tel: 0948332137