Divadelné hry pre dospelých


Milí divadelníci.                                                                                                                          

Divadelné hry pre dospelých:                                                                

  • Motýlí život, (5 muži, 5 žien, 1 dieťa - 10 rokov)
  • Dušo, Domo a Ingrid a ich deň "D", (2 muži, 1 žena)
  • Moje meno mám napísané na dverách; v premiére bola hra uvedená jedným hercom, ale úpravami sa dá prepracovať aj pre viac postáv
  • JA - AJ - JA; úsmevná hra so súčasnosti,  (2 muži, 1 žena)
  • Zlatý strýčko John; veselohra, (4 muži, 2 ženy)                                           
  • ASIMILENEC;  komédia,  (3 muži, 6 žien - možná úprava pre 5 žien a 1 muža)
  • Podarená rodinka; komédia, (2 muži, 3 ženy)                                                              
  • Otvor mi;  hra zo súčasnosti, (4 ženy, 2 muži), 
  • Malina, kravka naša milená; hra z vidieka, skôr pre začínajúce súbory, (4 muži, 3 ženy, občania)

sú uvedené v plnej verzii ako boli a sú a čakajú na naštudovanie na javisku. Rovnako text hry dospelých pre deti MOTOVIDLO.                                                                            

Hra: Povedz mi to, kým je čas (žena a muž), nie je uvedená v plnej verzii. Postupne tak urobím.

Divadelná hra - dospelí deťom: MOTOVIDLO  (2 muži, 3 ženy, hlasy); - premiéra 22.08.2020 o 16,oo h, Stanica Záriečie, - repríza 23.08.2020 o 15,oo, Liptovský Mikuláš - bábková sála DK, ako hosť LiptovDiv festival neprofesionálneho divadla     

Mám pripravené aj ďalšie hry na uvedenie. Budete si ich môcť čoskoro prečítať.

Ak si kliknete na okienko (obrázok) ľubovoľnej hry, hneď v úvode sú podané základné informácie, ktoré Vám pomôžu v predbežnej orientácii.

V prípade, že prejavíte záujem o uvedenie niektorých z hier, vzhľadom na autorské práva, kontaktujte ma, prosím. Rád sa s Vami zoznámim, po dohode poskytnem text na inscenovanie. Prípadne pomôžem pri úprave textu predlohy, pri naštudovaní.

S úctou a pozdravom Andrej.


Kontakt:

Email: opaleny.andrej@gmail.com              

Tel: 0948332137


Hra o piatich ženách a piatich mužoch a jednom chlapcovi (autistovi)

Dušo, Domo, Ingrid a ich deň "D". Traja priatelia, ktorí zažívajú "veselý" deň plný prekvapivých rozhodnutí a následkov.

MOTOVIDLO

18.11.2020

Príbeh chlapca, ktorý si pripadá vo svete ľudí a spolužiakov stratený. Je pomýlený, nedarí sa mu ako ostatným a tak je z toho smutný.

ASIMILENEC

27.10.2020

Komédia o piatich ženách a jednom mužovi.

Veselohra. Dej sa odohráva na Slovensku, napr. v Bratislave, v období po tak "dôležitom" roku 1989 - v tom je ukrytý snáď celý podtext hry. (premiéra 1994)

JA - AJ - JA

28.08.2020

Divadelná hra, ktorej dej sa odohráva v priebehu dvoch dní, je nahliadnutím do uvažovania a konania jej hlavných predstaviteľov: Maxa, Moniky a Petra. Všetci traja žijú v zdanlivom stereotype svojich konaní v čase.

Otvor mi

30.05.2019

Tragikomický príbeh zo života troch sestier, ich matky a otca.