Kúzelník a jeho traja zajačikovia

16.04.2020

Kúzelník pozval deti na svoje predstavenie. Ukáže im troch úplne iných zajačikov a triky, ktoré vie s nimi robiť.

Text tejto úsmevnej hry je veľmi jednoduchý a predpokladá aj kreatívne zapojenie sa detí a nápaditosť pod vedením pedagóga. Deti ju radi hrali takmer na každej skúške, lebo im otvárala priestor na improvizáciu. Takže niekedy sme mali dvoch kúzelníkov, inokedy štyroch zajačikov.

( pre žiakov I. stupňa)


Postavy

Sebavedomý kúzelník

Zajačik Papa

Zajačik Dada

Zajačik Zaza


Kúzelník a jeho traja zajačikovia

VÝSTUP 1.               Kúzelník a zajačik Dada.

Na scéne čupí zajačik, zakrytý látkou. Prichádza kúzelník.

Kúzelník:

 • Dobrý deň. Som kúzelník.
 • Moje meno: Hakaburomotikovesta.
 • Že ste moje meno nepočuli?
 • Pretože som jedinečný.
 • Viem veľa kúziel.
 • Napríklad, čo to tu máme?
 • Vidíte niečo? Nič. len veľkú čiernu machuľu.
 • A teraz.

Kúzelník zo zajačika stiahne čiernu plachtu. Zajačik čupí.

Kúzelník:

 • Hop.
 • Aha. Zajačik Dada a môj kúzelnícky klobúk.
 • Milý je, pravda.
 • A teraz vám ukážem, čo dokáže moja čarovná palička.

Kúzelník náznakom paličky dvíha zajkovi najskôr jednu labku, potom druhú, zajko sa postaví. Kúzelník sa klania na všetky strany. Usadí zajka.

Kúzelník:

 • No, môj milý. Povedz mi, čo by si si dal ako odmenu?
 • Chceš mrkvičku?

Dada: Nechcem mrkvičku.

 • Tak dostaneš klince.

Dada: Tie neužujem.

 • Tak čo by som ti dal?

Dada: Auto.

 • Správne. Vystrúham ti auto z mrkvy.

Dada: Jéj.

 • Žiadne jéj.
 • Dostaneš kapustu a hotovo.

Dada: Kapusty som prežratý.

 • Nič iné nedostaneš!

Dada: Dobre. Premýšľa. Ku kapuste chcem kečup, hranolky, zeleninu, strúhaný syr,...

 • Tak dosť. Ty si nejaký drahý zajac. A rozmaznaný.
 • Čárimárifuk.

Kúzelník zakryje zajaca plachtou a ten zmizne.

 • A Dada je preč, milé deti.
 • Nevadí.


VÝSTUP 2.                            Kúzelník a zajačik Papa

Kúzelník si privedie druhého zajačika.

 • Milé deti, moje meno je: Hakaburomotikovesta.
 • Kľudne mi môžete hovoriť: Kamo.
 • Lebo všetci ma majú radi.
 • A toto je môj druhý zajačik. Volá sa Papa.
 • Je výnimočný.
 • Rozumie ľudskej reči.
 • Šup.

Kúzelník stiahne čiernu plachtu zo zajačika. Papa sa celý čas len usmieva a pozerá okolo seba a na kúzelníka, akoby nič nechápal.

Kúzelník:

 • Papa, zdvihni pravú labku.
 • Kúzelník čaká, nič.
 • Hlasnejšie.Papa, zdvihni pravú labku.
 • Kúzelník čaká, nič.
 • Asi dobre nepočuje. Dávno som mu nečistil uši.
 • Príde k zajačikovi a prečistí mu uši.
 • Papa, zdvihni pravú labku.
 • Kúzelník čaká, nič. Postaví sa pred zajačika a zopakuje.
 • Zdvihni pravú labku. Názorne to ukazuje zajačikovi.
 • Asi dobre nevidí.
 • Kúzelník zajačikovi otvorí oči, pozerá do nich.
 • Tak, a teraz by Papa všetko malo byť v poriadku.
 • Papa, zdvihni obe labky.
 • Papa vypučí zadok.
 • Papa, labky. Nie zadok.
 • Papa ľahni.
 • Papa zakýva divákom.

Papa: Pa, pa.A hopká preč.

Kúzelník:

 • To je dnes deň.
 • Ešteže mám v rezerve tretieho zajačika.


VÝSTUP 3.                                      Kúzelník a Zaza

Kúzelník si privedie tretieho zajačika.

 • Milé deti, moje meno: Haka... Ďalej to už poznáte.
 • A toto je môj tretí zajačik.
 • Volá sa Zaza.
 • Kúzelník sa klania. Zajačik sa tiež klania.
 • Zaza zdvihni labku, usmej sa, vyskoč, hop cez moju paličku, povedz mama, tata,...

Zaza všetko poslušne opakuje. Dokonca slová, ktoré povie kúzelník. A kúzelník je šťastný. Klania a klania a klania divákom.

Zaza odskáče za kúzelníka a kýva divákom. Pribehnú Papa a Dada. Stoja za kúzelníkom a robia opičky na deti, vykrikujú svoje mená.

Papa: Papa, papa, papa, papa,papa, ...

Dada: Dada, dad, dada, dada, dada, ...

Papa: Papa, papa, papa, papa, papa, ...

Diváci sa smejú a kúzelník si myslí, že na ňom a tak sa stále klania a klania a klania...


K O N I E C