Stromček a Vianoce

11.02.2020

Príbeh stromčeka, ktorý túži stať sa vianočným stromčekom. Rozdávať deťom úsmev a radosť na Vianoce. 

Deje sa striedavo odohráva striedavo v lese a obývačke rodinného domu. Rozpráva o stromčeku, ktorý túži stať sa vianočným. Najskôr hľadá pochopenie a súhlas u rodičov. Má presnú predstavu, ako by mal byť vyzerať. Po rozhovore s nimi a jednoduchom vyzdobení sa vyberie do mnohopočetnej rodiny. Teší sa na Vianoce a chce rozdávať len úsmev a radosť. Deti sa zo stromčeka tešia, prežívajú svoje radosti a malé trápenia. Po Vianociach a oslave Nového roka stromček vrátia späť do lesa, kde ho zasadia. Všetci sú spokojní. Ale najmä rodičia a stromček, že neskončil na smetisku ako stromčeky po Vianociach často končievajú.

(Pre žiakov I. stupňa ZŠ)

Osoby:  

 Prvý a Druhý rozprávač sedia po stranách a sprevádzajú predstavením.

Stromček  a jeho rodičia.

Deti.


Hra:   

Prvý: Bol raz jeden...

Druhý: skromný, ...

Prvý: zelený ...

Mama a otec ukážu na stromček: Stromček.

Prvý: Ktorý chcel byť strašne, ale preukrutne strašne ...

Otec: Vianočným stromčekom.

Prvý: Vianočným stromčekom?

Druhý: To myslíš vážne?!

Prvý: Keď inak nedáte ...

Druhý: Tak dobre ... vianočným.

Prvý: Rozprával sa o tom s matkou a otcom.

Stromček s rodičmi živo diskutuje.

Prvý: Najskôr to bol pokojný rozhovor. Hudba: šum stromov, spev vtákov.

Druhý: Potom začalo pršať. Hudba: šum dažďa.

Prvý: Potom prišla víchrica. Hudba: víchrica.

Druhý: Až hrmelo. Hudba: hrmenie.

Ticho. Rodičia sa nahnevali na stromček - pozerajú bokom, a stromček sa nahneval na rodičov.

Druhý: Išlo to z nich...

Prvý: ako z chlpatej deky.

Druhý: Ale nakoniec sa obaja priznali.

Prvý: Že skôr ako dorástli, boli niekoľkokrát vianočnými stromčekmi.

Vianočná hudba: Blížia sa Vianoce... 

Mama: No ja si pamätám, ..., keď som bola prvýkrát stromčekom, ... bolo to v roku, ...

Otec: To ja viem presne. 2008.

Mama: A ja 2007. Druhýkrát, ...

Otec: 2009. Zoznámili sme sa na trhu.

Mama: Za mladi som veľmi túžila byť vianočným stromčekom.

Prvý: Aj keď sa toho báli.

Druhý: Ale dnes sú rodičia.

Prvý: Ale keďže priania sa majú plniť, ...

Mama: Súhlasím.

Otec: Súhlasím.

Stromček: Wau. Vyskočí a raduje sa.

Opäť hrá vianočná hudba.

Prvý: Od toho večera stromček usilovne nacvičoval postoj, ... Stromček sa predvádza.

Druhý: Nacvičoval pohľady na deti a dospelých, ... Stromček sa predvádza.

Prvý: Cítil sa veľmi dôležitý. Stromček zaujme záverečný postoj.

Hudba dohráva. Prichádzajú rodičia a skromne ozdobujú stromček.

Prvý: Nevedel sa dočkať, keď bude môcť pýšiť farebnými vianočnými guľami, ...

Druhý: Striebornými reťazami a svetielkami o výmyslu sveta.

Prvý: A bude hrať.

Stromček: Túžim po tom, aby som hral. Chcem byť spievajúci stromček.

Rodičia ozdobili stromček.

Stromček: Teraz je moja chvíľa. Stanem sa skutočným vianočným stromčekom.

Stromček si obzerá sám seba. Zostáva prekvapený, že má tak málo ozdôb. Gestom si pýta si ďalšie a ďalšie ozdoby.

Prvý: Keď bol hotový, nebol spokojný s tým, ...

Druhý: ... že sa neligoce, nemá po sebe samé ozdoby, reťaze.

Prvý: A nehrá.

Rodičia len krútia záporne hlavami.

Stromček: Ešte, ešte, ešte, ešte.

Druhý: Ale rodičia vedeli, čo robia.

Stromček: Dobre, keď inak nedáte, ...

Stromček a rodičia vykročili do mesta.

Prvý: Ešte stále, trochu nahnevaného ho odprevadili k jednému zo skromných domčekov v                  meste.

Druhý: Bol malý... Z vonku neútulný.

Prvý: Nechali ho samého.

Stromček im na rozlúčku kýva, netrpezlivo gestami posiela preč.

Druhý: Nesmelo nazrel cez okno... a potom vošiel. 

Prvý: Ocitol sa v dome jednej chudobnej rodiny.

Druhý: Najskôr neisto, ale potom stále s väčším odhodlaním stál a usmieval sa.

K stromčeku pribehnú deti. Posadia sa okolo neho.

Prvý: Snažil sa dávať radosť deťom, ktoré na neho pozerali s tými najväčšími očami, aké kedy              na svete boli.

Stromček: Som sklamaný. Myslel som si, že skončím v dome bohatom na darčeky a nádherne                       ma ozdobia. Budem sa celý ligotať.

Deti pozerajú zatajene na stromček a on na ne. Usmievajú sa na seba.

Druhý: Po niekoľkých dňoch si zvykol.

Prvý: Deti sa tešili na Vianoce.

Deti sa otočia, zakryjú si dlaňami oči. Prídu rodičia a dajú darčeky pod stromček. Odídu.

Vianočná hudba.

Druhý: Na vianočný večer bolo pri jeho nohách málo darčekov, ale veľa radostných úsmevov.                 Pre každé dieťa jeden.

Prvý: Našlo sa ale jedno dievčatko, ktoré nebolo spokojné s darčekom a nehnevané trucovalo.

Dievčatko hrá pantomímu. Ostatné deti - štronzo. Dievčatko rozbalí svoj darček. Je nespokojné. Hľadá, či pod stromčekom nie je ešte jeden zabudnutý darček. Nespokojne vzdychá. Ostatné deti, keď vidia jeho smútok, obkolesia ho, pohladia. Dievčatko sa najskôr pozrie na súrodencov, potom na stromček.

Druhý: Dievčatko pochopilo zmysel Vianoc.

Prvé: Že Vianoce sú o láske a radosti z blízkych. Máme sa tešiť z toho, že druhí sú šťastní a                  spokojní.

Druhý: Prešli Vianoce.

Prvý: Prešiel Nový rok.

Hudba tikot hodín, ohňostroj. Deti si vinšujú. Hrá ľudová hudba. Deti stoja okolo stromčeka, držia sa za ruky a krúžia okolo neho.

Druhý: A prišiel čas odísť.

Prvý: Stromček ale nikto nezabalil, nevyhodil von oknom.

Druhý: Neodrezal vrchol na habarku alebo ako sa tomu hovorí.

Prvý: Celá rodina ho odprevadila do lesa.

Deti s rodičmi odprevádzajú stromček do lesa.

Druhý: Bol rád, že sa vrátil k otcovi a mame.

Stromček sa zvíta s rodičmi. Lúči sa s deťmi. Každé z detí si na pamiatku zoberie jednu ozdobu zo stromčeku. Stromček ostáva bez ozdôb.

Prvý: Bol rád, že je opäť s rodičmi. A teraz ich už dokázal pochopiť, prečo sa báli pustiť ho                    medzi ľudí.

Druhý: Spomenul si, ako cestou do lesa, spolu s deťmi, stretávali pohodené vianočné stromčeky na uliciach, v smetných košoch. Bez ozdôb, dokonca už aj bez ihličia. Smutné stromčeky mu ticho závideli.

Prvý: A ako to bolo ďalej? Stromček rástol, rástol a rástol až vyrástol na krásnu jedličku.

Druhý: Videl ešte veľa stromčekov odísť na sviatky.

Prvý: Niektorí sa vrátili zdraví, iní dolámaní, ale väčšina sa nevrátila vôbec.

Druhý: Stojí na kopci Dubeň nad mestom Žilina.

Prvý: Hľadí na domček v meste, kde ho deti jeho Vianoc milovali.

KONIEC